Συμβολή εις τας εξισώσεις της μηχανικής

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καραγιαννίδης Αθ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1908
Πηγή:Αρχιμήδης , Αύγ. 1908 ; έτ. Θ', αρ. 4 , σ. 41 - 46
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο