Συμβολή εις τας εξισώσεις της μηχανικής

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καραγιαννίδης Αθ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1908
Πηγή:Αρχιμήδης , Ιούλ. 1908 ; έτ. Θ', αρ. 3 , σ. 29 - 33
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο