Το κινηματοθέατρον του Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κασσάνδρας Βασίλειος, Μπόνης Λ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1932
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 Ιουλ. 1932 ; έτ. Α', τ. ΙΙ, τεύχ. 13 , σ. 662 - 668, 687 - 688
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Η γαλλική περίληψη