Μελέτη και ίδρυσις εργοστασίου χαρτοποιµιας εν Αθήναις

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κεφάλας Κωνσταντίνος
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1940
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 Αυγ. 1940 ; έτ. Θ', τ. 18, τεύχ. 207 , σ. 682-689
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (3ο μέρος)
Η γαλλική περίληψη