Τα νέα κτίρια της "Σωτηρίας"

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κιτσίκης Κώστας, Αντωνιάδης Ιωάννης Α.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1940
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 Μαρτ. 1940 ; έτ. Θ', τ. 17, τεύχ. 197 , σ. 173-185
Ελληνική τεχνική κίνησις
Όνομα μέρους:Το νέον περίπτερον 300 κλινών
Ο νέος οίκος αδελφών
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Η γαλλική περίληψη