Λιμενικά έργα Χάβρης μετατόπισις του νοτίου μώλου του προλιμένος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κλαυδιανός Διονύσιος
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1933
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 15 Φεβρ. 1933 ; έτ. Β', τ. ΙΙΙ, τεύχ. 28 , σ. 174 - 183
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο