Ενας πλούτος εκ των ελληνικών δασών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κοκκίνης Ιωάννης
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1933
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 15 Ιουν. 1933 ; έτ. Β', τ. ΙΙΙ, τεύχ. 36 , σ. [583] - 596, [635] - 638
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Η γαλλική περίληψη