Σύμμορφος απεικόνισις επιπέδων εντατικών καταστάσεων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κοκκινόπουλος Ευτύχιος
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1941
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 - 15 Νοεμ. 1941 ; τεύχ. 237 - 238 , σ. [289] - 304
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο