Τανυόμενοι ήλοι συνδέσεως σιδηροτροχιών και στρωτήρων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κορωναίος Νικόλαος - Ιωάννης Γ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1960
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : [Επιστημονική Έκδοσις] , Ιούλ. - Αύγ. 1960 ; έτ. ΙΣΤ', τ. 37, τεύχ. 4 , σ. 284-288
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο