Πρακτικαί υποθήκαι προς υπολογισμόν μεταλλικών γεφυρών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κουσίδης Αρίστιππος Φ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1902
Πηγή:Αρχιμήδης , Ιούλιος 1902 ; έτ. Δ', αρ. 3 , σ. 17-21
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο