Η επιφανειακή αποχέτευσις ομβρίων υδάτων εις δίκτυα υπονόμων πόλεων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κραντονέλλης Π.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1946
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Σεπτ. - Οκτ. 1946 ; έτ. Β', τ. 23, τεύχ. 267 - 268 , σ. 162 - 176, 206
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Η περίληψη του άρθρου στα αγγλικά