Περί των υπονόμων Αθηνών - Πειραιώς

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κριμπάς Ηλίας
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1933
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 Φεβρ. 1933 ; έτ. Β', τ. ΙΙΙ, τεύχ. 27 , σ. 106 - 111, 142 - 145
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Η γαλλική περίληψη