Προγραμματισμός έργων πότε μία παραγωγή είναι συμφέρουσα εις τον τόπον και σειρά προτεραιότητος αυτής

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κρίσπης Κωνσταντίνος Φρ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1951
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Σεπτ.- Οκτ. 1951 ; έτ. Ζ', τ. 28, τεύχ. 327-328(75-76) , σ. 318-321
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο