Συμβολή εις τον υπολογισμόν αντοχής των πλακοδοκών εκ μπετόν

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κωνσταντινίδης Αθηναγόρας Β.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1950
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Δεκ. 1950 ; έτ. ΣΤ', τ. 27, τεύχ. 318(66) , σ. 543-548
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Η αγγλική περίληψη