Δοκιμαί αντοχής κονιαμάτων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Λοπρέστης Πέτρος (1870 -1941)
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1938
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 15 Ιουλ. 1938 ; έτ. Ζ', τ. 14, τεύχ. 158 , σ. 663-664
Διεθνής τεχνική κίνησις
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο