Σχέδιον εκμεταλλεύσεως

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μαρίνος Γεώργιος.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1945
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Οκτ. - Δεκ. 1945 ; έτ. Α', τ. 22, τεύχ. 256 - 258 , σ. 66 - 74
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο