Μια πρότασις δια την πολεοδομικήν διαμόρφωσιν της περί την Λεωφόρον Βασιλέως Κωνσταντίνου περιοχής

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μιχαλόπουλος Θεμ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1947
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Μαρτ. - Απρ. 1947 ; έτ. Γ', τ. 24, τεύχ. 273-274 , σ. 113-116
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο