Η γεωργική χρησιμοποίησις των μικρών πτώσεων ύδατος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μουράτογλους Αρ. Θ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1905
Πηγή:Αρχιμήδης , Μάιος 1905 ; έτ. ΣΤ', αρ. 1 , σ. 4 - 7
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο