Οι σιδηρόδρομοι της Μικράς Ασίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μουράτογλους Αρ. Θ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1908
Πηγή:Αρχιμήδης , Απρ. 1908 ; έτ. Η', αρ. 12 , σ. 129 - 138
Όνομα μέρους:Εξέτασις των σιδηροδόμων της Μ. Ασίας από οικονομικής απόψεως (IV)
Γενικαί παρατηρήσεις (V)
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Περιγραφή τεκμηρίου:Συνέχεια από το τεύχος Φεβρουάριος 1908, αρ. 10, σ. 103 - 109
Φυσική περιγραφή:πίν.
DEWEY Γενικού θέματος:625.1 - (ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ)
388 - (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)