Οι σιδηρόδρομοι της Μικράς Ασίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μουράτογλους Αρ. Θ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1908
Πηγή:Αρχιμήδης , Φεβρ. 1908 ; έτ. Η', αρ. 10 , σ. 105 - 109
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Περιγραφή τεκμηρίου:Συνέχεια από το τεύχος Νοέμβριος 1907, αρ. 6, σ. 61 - 67
Συνέχεια στο τεύχος Απρίλιος 1908, αρ. 12, σ. 129 - 138
DEWEY Γενικού θέματος:625.1 - (ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ)