Ασφαλτικά διαλύματα δια την οδοποιίαν

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μπαρδάνης Ι., Παπανδρόπουλος Αντώνιος Γ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1937
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 Ιουν. 1937 ; έτ. ΣΤ', τ. 11, τεύχ. 131 , σ. 474-488
Τεχνικά Χρονικά , 15 Ιουλ. 1937 ; έτ. ΣΤ', τ. 12, τεύχ. 134 , σ. 676-677
Τεχνικά Χρονικά , 15 Οκτ. 1937 ; έτ. ΣΤ', τ. 12, τεύχ. 140 , σ. 1034-1035
Επιστολαί προς την σύνταξιν
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Η περίληψη του άρθρου στα γαλλικά
Το πλήρες κείμενο της επιστολής του Παπανδρόπουλου
Το πλήρες κείμενο της επιστολής του Μπαρδάνη