Εκτελεσθείσαι εργασίαι κατά τα οικον. έτη 1934-1936 παρά της τεχν. υπηρεσίας του Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπερσής Γ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1936
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 Ιουλ. 1936 ; έτ. Ε', τ. Χ, τεύχ. 109 , σ. 607-614
Ελληνική τεχνική κίνησις
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Συγκρότημα πολυκατοικιών Κορυδαλλού Κοκκινιάς (Εργολάβος Μηχανικός Σ. Δημητριάδης)
Συγκρότημα πολυκατοικιών Λ. Αλεξάνδρας (Αμπελόκηποι)
Το πλήρες κείμενο