Παραπομπή APA

Μπερσής Γ. (1936). Εκτελεσθείσαι εργασίαι κατά τα οικον. έτη 1934-1936 παρά της τεχν. υπηρεσίας του Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως. Αθήναι.

Παραπομπή Chicago Style

Μπερσής Γ. Εκτελεσθείσαι εργασίαι κατά τα οικον. έτη 1934-1936 παρά της τεχν. υπηρεσίας του Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως. Αθήναι, 1936.

Παραπομπή MLA

Μπερσής Γ. Εκτελεσθείσαι εργασίαι κατά τα οικον. έτη 1934-1936 παρά της τεχν. υπηρεσίας του Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως. Αθήναι, 1936.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.