Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου αι σπουδαί μετά την μεταρρύθμισιν

Περίοδος διεύθυνσης του Πολυτεχνείου από τον Αναστάσιο Θεοφιλά. Το κείμενο πραγματεύεται τη διάρθρωση των σπουδών μετά τις μεταρρυθμίσεις της νέας διεύθυνσης, καθώς και τα μορφωτικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την αναβάθμιση των σπουδών στο ίδρυμα....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπίρης Κώστας Η.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1953
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Σεπτ. - Οκτ. 1953 ; περ. Β', τ. ΧΧΧ, τεύχ. 351 - 352 (97 - 98) , σ. 221 - 229
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο