Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου αι υποτροφίαι

Στο κείμενο αναφέρονται οι υποτροφίες από το Αβερώφειο κληροδότημα, το κληροδότημα Ν. Κρίτσκη, Ι. Κονδούλη και άλλων. Επίσης, αναφέρονται οι κατά σειρά διευθυντές του ιδρύματος, Κ. Μητσόπουλος, Ι. Λαζαρίμος. Ν. Τριανταφυλλίδης και Α. Γκίνης....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπίρης Κώστας Η.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1954
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Μάϊος - Ιούν. 1954 ; περ. Β', έτ. Ι', τ. ΧΧΧΙ, τεύχ. 359 - 360 (105 - 106) , σ. 138 - 146
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Ανακοίνωση υπ' αριθ. 238 της 5 Φεβρουαρίου 1908