Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Περίοδος διεύθυνσης του Άγγελου Γκίνη, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν μεταβολές στο διδακτικό προσωπικό και αναδιοργανώθηκε η τεχνική εκπαίδευση. Επίσης, περιγράφεται η κατάσταση του Πολυτεχνείου την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπίρης Κώστας Η.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1954
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Ιούλ. - Αύγ. 1954 ; περ. Β', έτ. Ι', τ. ΧΧΧΙ, τεύχ. 361 - 362 (107 - 108) , σ. 182 - 193
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο