Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου προσωρινή διεύθυνσις Ιωάννου Λαζαρίμου

Αφορά στην περίοδο της προσωρνής διεύθυνσης του Πολυτεχνείου από τον Ι. Λαζαρίμο, μετά το θάνατο του Α. Θεοφιλά. Τον προσωρινό διευθυντή αντικαθιστά ο Κ. Μητσόπουλος, ο οποίος προωθεί το ακαδημαϊκό πνεύμα στο ίδρυμα. Επίσης, αναφέρεται η απόσχηση της Σχολής Καλών Τεχνών από το Πολυτεχνείο και παρατίθεται σχετικό έγγραφο από τη διεύθυνση του Σχολείου των Βιομ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπίρης Κώστας Η.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1954
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : [Επιστημονική Έκδοσις] , Μάρτ. - Απρ. 1954 ; περ. Β', έτ. Ι' , τ. ΧΧΧΙ, τεύχ. 357 - 358 (103 - 104) , σ. 76 - 85
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Eπιστολή του 1901 προς τον Καθηγητή της Σχολής των Τεχνών
Σπουδαστής του Σχολείου των Βιομηχάνων Τεχνών με τη στολή που επέβαλε το 1902 ο Κ. Μητσόπουλος.