Τινά περί μεταλλικών ηλεκτροδίων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Νικολακόπουλος Γ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1938
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 15 Ιουν. 1938 ; έτ. Ζ', τ. 13, τεύχ. 156 , σ. 541-548
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Το πλήρες κείμενο (διορθώσεις)
Το πλήρες κείμενο (διορθώσεις)
Η περίληψη του άρθρου στα γαλλικά