Υπόγεια ολική εξαερίωσις κοιτασμάτων στερεών καυσίμων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Νικοσίας Ν.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1948
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Ιαν.- Φεβρ. - Μαρτ. 1948 ; έτ. Δ', τ. 25, τεύχ. 283-285 , σ. 39-40
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο