Η Νήσος Ηρακλειά και η σμύρις αυτής

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπαβασιλείου Σ. Α.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1906
Πηγή:Αρχιμήδης , Οκτ. 1906 ; έτ. Ζ' αρ. 6 , σ. 64 - 70
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο