Η δημοτική βιβλιοθήκη Πατρών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καραντινός Πάτροκλος
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1932
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 15 Οκτ. 1932 ; έτ. Α', τ. ΙΙ, τεύχ. 20 , σ. 1019 - 1023
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο