Σύγχρονοι αντιλήψεις περί της συνθέσεως και κατασκευής του υδατοπήκτου σκυρωτού οδοστρώματος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Πετρόπουλος Δ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1949
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Ιουλ. - Αυγ. 1949 ; έτ. Ε', τ. 26, τεύχ. 301-302 , σ. 303-313
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (Μέρος 1)
Το πλήρες κείμενο (Μέρος 2)