Διατί δεν δικαιολογείται η ύπαρξις ελευθέρας ζώνης εν τω λιμένι Πειραιώς

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Πίππας Δημοσθένης Αθ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1934
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 15 Αυγ. 1934 ; έτ. Γ', τ. VI, τεύχ. 64 , σ. 712-720
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο