Τα λιμενικά έργα της Dunkerque και αι νέαι κατασκευαί par Demosthenes A. Pippas

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Πίππας Δημοσθένης Αθ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1932
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Δεκ. 1932 ; έτ. Α', τ. ΙΙ, τεύχ. 23 - 24 , σ. 1203 - 1219, 1239 - 1240
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Η γαλλική περίληψη