Τα λιμενικά έργα της Ελλάδος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Πίππας Δημοσθένης Αθ., Κωνσταντίνου Κ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1939 (μέρος 1,2,3) 1940 (μέρος 4, 5) 1941 (μέρος 6)
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 Σεπτ. 1939 ; έτ. Η', τ. 16 , τεύχ. 185 , σ. [361]-376
Τεχνικά Χρονικά , 1 Οκτ. 1939 ; έτ. Η', τ. 16, τεύχ. 187 , σ. 506
Τεχνικά Χρονικά , 15 Οκτ.-1 Νοεμ. 1939 ; έτ. Η', τ. 16 , τεύχ. 188-189 , σ. [513]-521
Τεχνικά Χρονικά , 1-15 Δεκ. 1939 ; έτ. Η', τ. 16 , τεύχ. 191, 192 , σ. 627-633
Τεχνικά Χρονικά , 15 Μαµιου-1 Ιουν. 1940 ; έτ. Θ', τ. 17, τεύχ. 202-203 , σ. 423-430
Τεχνικά Χρονικά , 15 Σεπτ. 1940 ; έτ. Θ', τ. 18, τεύχ. 210 , σ. 829-836
Τεχνικά Χρονικά , 1 - 15 Σεπτ. 1941 ; τεύχ. 233 - 234 , σ. [209] - 212
Επιστολαί προς την σύνταξιν
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (1ο μέρος)
Η περίληψη του άρθρου στα γαλλικά (1ο μέρος)
Το πλήρες κείμενο (2ο μέρος)
Η περίληψη του άρθρου στα γαλλικά (2ο μέρος)
Το πλήρες κείμενο (3ο μέρος)
Η περίληψη του άρθρου στα γαλλικά (3ο μέρος)
Το πλήρες κείμενο (4ο μέρος)
Η περίληψη του άρθρου στα γαλλικά (4ο μέρος)
Το πλήρες κείμενο (5ο μέρος)
Η περίληψη του άρθρου στα γαλλικά (5ο μέρος)
Το πλήρες κείμενο (μέρος 6)
Η επιστολή του κ. Κωνσταντίνου
Φυσική περιγραφή:εικ., πίν., σχ., φωτ., χάρτ.
DEWEY Γενικού θέματος:627 - (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ)