Σημειώσεις επί του πειράματος ευστάθειας των πλοίων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ρωσσέτος Ιωάννης
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1932
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Δεκ. 1932 ; έτ. Α', τ. ΙΙ, τεύχ. 23 - 24 , σ. 1226 - 1227
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο