Γεωμετρία-Τοπογραφία-Γεωδαισία Ο τίτλος του Γεωδαίτου-Μηχανικού

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σαργός Παν. Γ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1928
Πηγή:Εργα , 15 Δεκεμβρίου 1928 ; έτ. IV, τεύχ. 85 , σ. 371-376
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο