Καθαρισμός ποσίμων και ακαθάρτων υδάτων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σταθόπουλος Θ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1934
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 15 Ιαν. 1934 ; έτ. Γ', τ. V, τεύχ. 50 , σ. 83 - 85
Τεχνική υγιεινή
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο