Το δίκτυον αποχετεύσεως του συγκροτήματος των πόλεων Αθηνών, Πειραιώς και των πέριξ δήμων και κοινοτήτων

Διάλεξη διοργανωθείσα από το Τ.Ε.Ε. που αφορά στο ζήτημα του αποχετευτικού δικτύου Αθηνών, Πειραιώς και περιχώρων. Ο συντάκτης του κάνει μια σύντομη αναφορά στην ισχύουσα κατάσταση από την αρχαιότητα μέχρι το 1930, προβαίνει στην περιγραφή της λύσεως που δόθηκε την εποχή του, παραθέτοντας τη σχετική μελέτη. Επίσης, μιλά για τον Κηφισό, τον Ιλισό και τους λοι...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Στουπάθης Π.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1953
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Γενική Εκδοσις , 15 Μαρτ. 1953 ; τεύχ. 30 , σ. 19-28
Τα εξυγιαντικά έργα πρωτευούσης
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Το σχέδιο "Αποχετευτικά έργα Αθηνών-Πειραιώς"
Φωτογραφία του Κηφισού στην περιοχή των Τριών Γεφυρών
Φωτογραφίες της εσωτερικής και εξωτερικής μορφής του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού
Φωτογραφίες από το θάλαμο των δικλείδων του αντλιοστασίου της Σούδας, του μηχανουργίου και του εσωτερικού του εργοστασίου κατασκευής τσιμεντοσωλήνων