Εφαρμογαί των υπερήχων εις την διαγνωστικήν των υλικών και των κατασκευών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τάσιος Θ. Π.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1960
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : [Επιστημονική Έκδοσις] , Μάιος - Ιούν. 1960 ; έτ. ΙΣΤ', τ. 37, τεύχ. 3 , σ. 200-210
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο