Παραπομπή APA

(1949). Ενιαία ανάλυσις τιμών οικοδομικών έργων: κεφάλαιον ποσοστού γεν. εξόδων και οφελούς εργολάβου. Αθήναι.

Παραπομπή Chicago Style

Ενιαία ανάλυσις τιμών οικοδομικών έργων: κεφάλαιον ποσοστού γεν. εξόδων και οφελούς εργολάβου. Αθήναι, 1949.

Παραπομπή MLA

Ενιαία ανάλυσις τιμών οικοδομικών έργων: κεφάλαιον ποσοστού γεν. εξόδων και οφελούς εργολάβου. Αθήναι, 1949.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.