Ενιαία ανάλυσις τιμών οικοδομικών έργων κεφάλαιον ποσοστού γεν. εξόδων και οφελούς εργολάβου

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Επιτροπή Συντάξεως Ενιαίας Αναλύσεως Τιμών
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1949
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Μαρτ. 1949 ; έτ. Ε', τ. 26, τεύχ. 297 , σ. 52-59
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (Μέρος 1)
Το πλήρες κείμενο (Μέρος 2)