Η εκ των πρόσμικτων υλικών εξάρτησις της ποιότητος του σκυροδέματος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τετεμπίλης Σ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1939
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 15 Νοεμ. 1939 ; έτ. Η', τ. 16 , τεύχ. 190 , σ. 582-583
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Η περίληψη του άρθρου στα γαλλικά