Συμβολή στην σύνταξι ενός αρτιωτέρου οικοδομικού κανονισμού

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τζάρτζανος Ζ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1953
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : [Επιστημονική Έκδοσις] , Ιούλ. - Αύγ. 1953 ; περ. Β', έτ. Θ', τ. ΧΧΧ, τεύχ. 349 - 350 (97 - 98) , σ. 192 - 195
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο