Πρόσφυσις της ασφάλτου επί των αδρανών αντιυδρόφιλοι ουσίαι

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τζέν Ν.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1960
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : [Επιστημονική Έκδοσις] , Ιαν.- Φεβρ. 1960 ; έτ. ΙΣΤ', τ. 37, τεύχ. 1 , σ. 63-64
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο