Παραπομπή APA

Τσαγρής Β. (1939). Αρχιτεκτονική και πολεοδομική εξέλιξις εν Ελλάδι κατά τον πρώτον αιώνα της ελευθερίας της. Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Τσαγρής Β. Αρχιτεκτονική και πολεοδομική εξέλιξις εν Ελλάδι κατά τον πρώτον αιώνα της ελευθερίας της. Αθήνα, 1939.

Παραπομπή MLA

Τσαγρής Β. Αρχιτεκτονική και πολεοδομική εξέλιξις εν Ελλάδι κατά τον πρώτον αιώνα της ελευθερίας της. Αθήνα, 1939.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.