Αρχιτεκτονική και πολεοδομική εξέλιξις εν Ελλάδι κατά τον πρώτον αιώνα της ελευθερίας της

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τσαγρής Β.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1939
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 Οκτ. 1939 ; έτ. Η', τ. 16 , τεύχ. 187 , σ. 469-474
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Φυσική περιγραφή:εικ., πίν.
DEWEY Γενικού θέματος:720 - (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ)