Επί των φυτικών εκκριμάτων εξέτασις του ελληνικού τερεβινθελαίου (Αττικής)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τσακαλιώτος Αθαν. Ε.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1908
Πηγή:Αρχιμήδης , Μάιος 1908 ; έτ. Θ', αρ. 1 , σ. 3 - 6
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο