Διάθεσις ξυλείας του δημοσίου

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Υπουργείο Συντονισμού
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1953
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Γενική Εκδοσις , 1 Απρ. 1953 ; τεύχ. 31 , σ. 29
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο