Τα πρακτικά τεχνικά σχολεία του Εθνικού Ιδρύματος ανά την Ελλάδα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Φινίνης Ι. Δ.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1951
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Σεπτ.- Οκτ. 1951 ; έτ. Ζ', τ. 28, τεύχ. 327-328(75-76) , σ. 331
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο